Uit de pers

Boek woningbouwvereniging ‘St. Lucia’

Jan Bressers: "De tekst voor het zesde boek over woningbouwvereniging 'St. Lucia' is al klaar"

Tips zijn nog van harte welkom, originele stukken ook, maar echt nodig is dat allemaal niet. Iets meer behoefte is er aan een donateur of sponsor, maar ook op dat terrein is er belangstelling voor het werk van de stichting ‘Zeelst schrijft Geschiedenis’. De tekst voor het zesde boek is al klaar, nu wordt uitgekeken naar aanvullend visueel materiaal zoals foto’s en documenten.

Hoewel de groep Zeelster amateurhistorici nog maar tien jaar bestaat, telt de bibliotheek inmiddels vijf titels over de oorlog, het boerenleven, het kerkelijk leven en als eersteling de kadastrale atlas.

Vanwaar deze productiviteit?
Secretaris Jan Bressers vertelt: “Als stichting willen we de inwoners van Veldhoven vertrouwd maken met de historie van Veldhoven, en in het bijzonder Zeelst. Eerlijk gezegd zijn we heel ver met de voorbereiding van de volgende titel.”

Hoewel minder kloek dan het laatste werk, ‘Zeelster kerkelijk leven’, zal de belangstelling voor het onderwerp toch hoog zijn. Bressers: “We ontdekten dat er maar twee woningbouwverenigingen in Veldhoven waren. Over geen van beide vonden we publicaties in het archief. En daar horen historische bronnen toch thuis. We hadden dus een parel te pakken.”

“Het boek gaat ‘natuurlijk’ over de Zeelster woningbouwvereniging: ‘St. Lucia’. De woningbouwvereniging werd in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht. De bevolkingstoename was aanzienlijk, mede dankzij de textiel- en vooral sigarenindustrie. Er werden huizen gebouwd die naar de huidige maatstaven sober waren. Zo kon men kiezen tussen petroleum of elektra, en de pomp moest worden gedeeld met de buren. Dat gaf overlast tijdens de spitsuren in de steeds kinderrijker gezinnen.”

“Tegelijkertijd waren de huizen in vergelijking met de gebruikelijke bebouwing fors. Heuvelstraat 17 is nog zeer dicht bij de originele staat gebleven. De stichting werd opgericht in 1922 en heeft zo’n veertig jaar bestaan.”

Hoe nu verder?
“We zijn geen professionele tekstschrijvers, maar de tekst wordt wel vakmatig eindredactioneel bewerkt. We gaan nu op zoek naar een sponsor en naar een drukker die het voor een mooie prijs kan drukken. We zoeken het dicht bij huis en we hoeven er niets aan te verdienen.”

“We hebben er plezier in en zijn er ook trots op dat we door de gemeente en ook wel door andere instanties geconsulteerd worden op onze kennis van de historie. Ons werk krijgt daardoor meerwaarde voor de toekomst, precies wat we willen.”

Het boek over ’St. Lucia’ komt naar verwachting uit in het najaar van 2009. Tips en materiaal zijn welkom bij Jan Bressers, telefoon 040-2531416, e-mail info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl

Eindhovens Dagblad – 16 juli 2008
door Willem Hornman