Kunstwerk Harks - De Wit, Uit de pers

Eigen standbeeld Zeelster komieken?

Thieu Vlemmix, Leo Moonen, Leo Looijen en Jan Bressers gaan zich inzetten om een standbeeld te realiseren voor het Zeelster duo Harks - De Wit. Foto: Jurgen van Hoof

Een groep inwoners van Zeelst wil een standbeeld realiseren voor Janus Harks en Siraar de Wit die bekend werden als ko­misch duo. Aanleiding voor het idee was het boek ‘Die van Zeelst; een onbuigzaam volk’ dat Thieu Vlemmix in 2010 uitbracht. Hij maakte in het boek de opmerking dat een “stand­beeld of plaquette van het duo ergens centraal in Zeelst niet zou misstaan”. Zeelstenaren gaven bij hem aan dat ze ook vonden dat er een standbeeld zou moeten komen voor het duo. Ook Jan Bressers van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis werd door verschillende mensen benaderd met dezelfde opmerking.

Enkele maanden geleden werd een commissie in het le­ven geroepen die een stand­beeld voor het illustere duo zou moeten bewerkstelligen. De commissie Harks – De Wit bestaat uit Leo Looijen van­uit het wijkplatform, Jan Bressers vanuit stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, Thieu Vlemmix en Leo Moonen. De commis­sie heeft bij de kunstcommissie van de gemeente een ver­zoek ingediend. De Zeelste­naren stellen dat Harks en De Wit zowel met hun optredens als met hun activiteiten in verenigingen en daarbuiten, “een stevige stempel hebben gezet op het dorpsleven van Zeelst, maar ook daarbuiten.” (…)Wat lieten de twee volkskomieken het publiek in hun periode lachen. Veel­vuldig en vaak. Van een sim­pele glimlach tot aan een schatering zonder weerga.”

Typisch
Vlemmix: “De projectleider van de renovatie in Zeelst zei zodra hij van het initiatief hoorde: “Het is een typisch Zeelster initiatief.” Dat is in­derdaad zo. Het is tekenend voor Zeelstenaren dat ze en­thousiast betrokken zijn bij de cultuur en geschiedenis van hun dorp. De renovatie van Zeelst lijkt ons een uitgelezen moment om een stand­beeld te onthullen. De pro­jectleider van de renovatie van Zeelst was ook erg en­thousiast. We hebben bij de gemeente aangegeven dat wij vinden dat het handelsmerk van het duo Harks – De Wit; het doen van typetjes en het neerzetten van karikaturen van bekende personen, in het standbeeld terug zou moeten komen.”

Zeelster kunstenaars
“We hebben als com­missie al contact gehad met de Zeelster kunstenaars Wil Dams en Nel Louwers. Zij zouden het standbeeld wel samen willen maken. Als de gemeente ons idee wil uit­werken, bepaalt de kunst­commissie uiteindelijk welke kunstenaar het standbeeld mag gaan maken. Maar het zou toch fantastisch zijn als Zeelster kunstenaars het mogen doen!” Een plek voor het eerbetoon heeft de groep Zeelstenaren ook al in gedachten: de kiosk. Na de renovatie van Zeelst zou dit weer de centrale plek van Zeelst moeten worden.

Bianca Kuijpers, Veldhovens Weekblad
1 augustus 2012