Geheimen van Veldhoven, Uit de pers

Het oude kerkhof van Veldhoven

Tot de aanleg van de woonwijk bleef het kerkhof zo in de akker (in d’Ekker) liggen.

Deze geschiedenis gaat in ieder geval terug tot het jaar 1250, wanneer er een kerk staat die eigendom is van de Norbertijner abdij van Floreffe (Bisdom Luik). De zielzorg wordt vanaf het einde van de dertiende eeuw verzorgd door Norbertijnen van het klooster in Postel. Het was geen grote en belangrijke kerk, zo blijkt uit de aanduiding ‘dimidia ecclesia’, letterlijk half kerk. In het jaar 1549 bevestigt George, bisschop van Luik, dat er in het jaar 1464 sprake is van Stichting van een Heilig Kruisaltaar in deze kerk van Zonderwijk (hiermee wordt indertijd Veldhoven-Dorp bedoeld).

Betekenis d’Ekker
Deze kerk ligt midden tussen de akkers. Rondom deze akkers liggen de huizen en hoeven, in buurtschappen verenigd waaruit dorpen en gehuchten ontstaan rondom de akkers ofwel d’ekker. In de late middeleeuwen krijgen dorpen hun eigen kerk (kerkdorpen). Deze kerk wordt de kerk van Veldhoven-Dorp.

Van 1648 tot 1798 is de openbare uitoefening van het katholicisme verboden en de kerk komt in handen van de kleine groep gereformeerden van Veldhoven en Blaarthem. Katholieke kerkdiensten mogen alleen plaatsvinden in een gebouw dat er niet uitziet als een kerk. Vanaf 1695 worden diensten gehouden in een zogenaamde schuil- of schuurkerk in Veldhoven-Dorp.

Nadat de katholieken in 1798 hun kerk weer terugkrijgen, blijkt deze door sterke verwaarlozing niet meer geschikt voor de eredienst. Daarom blijft men de schuurkerk gebruiken. In 1815 wordt de ruïne van de kerk gesloopt vanwege instortingsgevaar. De toren blijft staan tot 1834. Sloopmaterialen van de toren worden hergebruikt in de waterstaatskerk die in dat jaar in de kom van Veldhoven-Dorp wordt gebouwd.

Na de sloop van de kerk en de toren blijft het kerkhof in gebruik. Katholieken en protestanten begraven er hun doden, elk in hun eigen deel. In 1892 richt de katholieke parochie van Veldhoven-Dorp een eigen begraafplaats in bij de huidige kerk. In 1904 doet de parochie afstand van de oude begraafplaats. De protestanten blijven en een deel van het kerkhof wordt bestemd als algemene begraafplaats van de gemeente Veldhoven- Meerveldhoven. Na de ingebruikname van begraafplaats De Hoge Bocht stoppen de begravingen, met uitzondering van overleden echtgenoten. Op het Oude Kerkhof ligt een gedenksteen die herinnert aan hen die daar begraven werden.

Veldhovens Weekblad, 26 september 2017