Necrologie, Uit de pers

Zeer betrokken bij de Zeelster gemeenschap

In Memoriam Jan Egelmeers
1942-2019

Op 77-jarige leeftijd is Veldhovenaar Jan Egelmeers overleden. Hij was op allerlei wijzen zeer betrokken bij de gemeenschap en kreeg voor zijn verdiensten in 2013 een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Egelmeers is geboren en getogen in Zeelst. Voor de kerk en voor ouderen in Zeelst, maar ook voor het onderwijs heeft hij zich vele jaren ingespannen. Hij was erg gelovig en zette zich lange tijd in als bestuurslid voor de Willibrordusparochie. Hij zong ruim zestig jaar in het herenkoor en later ook in het gemengd parochiekoor. Hij was bestuurslid en voorzitter van het kerkkoor.

Bij de fusie van de parochies Willibrordus, H. Jozef Werkman en Sint Maarten tot de parochie Christus Koning was hij actief. Daarnaast moesten de plannen voor de renovatie en herinrichting van de Willibrorduskerk en de verkoop van de pastorie zijn beslag krijgen. Daarin heeft Egelmeers vele uren geïnvesteerd. In 2015 kwam de fusie met de overgebleven parochies tot de parochie Christus Koning tot stand en ook daar was hij de eerste jaren bestuurslid. Hij was een groot vereerder van Maria en ruim achttien jaar broeder-meester bij de bedevaart naar Kevelaer.

Verder was Egelmeers van grote betekenis voor de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Zeelst en de Polders. Hij was tien jaar voorzitter en verrichtte deze taak op een gemoedelijke wijze met een grote verantwoordelijkheid en bekwaamheid. Hij was daar ook op allerlei andere manieren actief, zoals als begeleider van het koersbal en voorfietser van de fietsclub op vrijdagmiddagen. Vele tientallen KBO-leden kennen hem als financieel adviseur en invuller van belastingformulieren. Tot voor kort bleef hij deze activiteiten doen.

In het verlengde van het voorzitterschap van de KBO Zeelst is Egelmeers lid en secretaris geweest van de gemeentelijke Seniorenraad. In die rol heeft hij een grote bijdrage verleend aan een rapport dat betrekking had op de maatschappelijke opbrengst van het vrijwilligerswerk. Daarnaast is hij jaren lid geweest van het Kringbestuur KBO Veldhoven, deelnemer aan de Kringraad en vertegenwoordigde hij de KBO Zeelst bij de KBO Brabant. In het Veldhovense onderwijs was hij actief in het schoolbestuur van de basisscholen Zeelsterhof en Cobbeek.

De uitvaart van Jan Egelmeers heeft donderdag in Zeelst plaatsgevonden.

Patrick Wiercx
Eindhovens Dagblad, 9 augustus 2019

Foto: Rene Manders