Uit de pers

“L’Union Fraternelle is een wij-gevoel”

Kerkhofs ontvangt de feestelijke oorkonde die hoort bij 70 jaar lidmaatschap L'Union Fraternelle.
Foto: LUF.

Antoon Kerkhofs 70 jaar lid

De bas… Die kon hij echt ‘mooi laten praten’. Afgelopen week heeft Antoon Kerkhofs zijn jubileum gevierd: 70 jaar lid van Harmonie l’Union Fraternelle.

Als broekie van 17 jaar komt Antoon Kerkhofs bij de harmonie terecht. “Ik was net bij de vereniging toen de harmonie moest optreden. Ergens een serenade brengen, Ik kon nog geen noot lezen, laat staan blazen, maar de dirigent wilde toch dat ik mee ging. Ik zei dat ik nog niet kon spelen. Zei die dirigent: ‘Ach, dan doe je toch alsof je speelt, dan ben je er in ieder geval bij’.” Vanaf dat eerste moment stroomt het L’Union Fraternelle-bloed door zijn aderen. Zoon Antoon vertelt: “Ons pap is zijn hele leven actief geweest voor de vereniging. Altijd zingen, fluiten of met zijn vingers trommelen. Zelfs in de auto gaf hij het ritme aan. Het stopte nooit.” Dan lachend: “Wij als gezin kende de hele melodielijn van buiten.”

Er moest ook altijd en overal een stickertje van LUF op

Oud papier
Antoon Kerkhofs staat binnen Zeelst beter bekend als Toon de Mulder. In die hoedanigheid kent hij veel mensen en heeft hij veel gedaan gekregen voor zijn L’Union Fraternelle. Zoon Antoon:”Waar mijn vader heel trots op is, is
het opzetten van het verzamelen van oud papier. Bij ons thuis, achter de molen, was de verzamelplaats. Hij wilde altijd zoveel mogelijk papier ophalen. Mensen konden het bij ons af komen geven of hij kwam het gewoon thuis ophalen. Een keer in de zoveel tijd kwam er dan een vrachtwagen en werd al het papier ingeladen en weggebracht. Het geld dat het oud papier opbracht kwam dan ten goede aan L’Union Fraternelle. Van dat geld konden nieuwe instrumenten worden gekocht.”

Serenade
De eerste muziekstukken heeft Kerkhofs nog geleerd uit de Kessels methodeboekjes. “De vogelkoopman was een van de eerste stukken die ik leerde.” Hij weet nog dat zijn lidmaatschap van start is gegaan op 4 december 1947 en dat de eerste contributie 10 cent bedraagt. “Ik heb muziek altijd mooi gevonden. Waar ik met veel plezier op terugkijk. is het brengen van een serenade, bij mensen thuis maar ook aan de lndiëgangers die terugkwamen.” Kerkhofs heeft voornamelijk geblazen op de trombone, tuba en de bas. Zoon Antoon:”De bas kon hij ‘mooi laten praten’ zei hij altijd. Hij hield in het bijzonder van oudere muziekstukken. Mooie volle stukken die gedragen werden door stevige muziek.”

Trots
70 jaar lidmaatschap is voor Kerkhofs heel gewoon. “Je begint eraan en het is een fijne vereniging. L’Union Fraternelle is een wij-gevoel.” Zoon Antoon:”Hij heeft de vereniging altijd een warm hart toegedragen. Hij is trots op zijn bijdrage aan de vereniging. Het vieren van zijn jubileum… Een stukje in de krant… Die erkenning vindt hij heel leuk. L’Union Fraternelle heeft zijn leven mede gevormd. Het is altijd LUF geweest. Er moest ook altijd en overal een stickertje van LUF op.”

Veldhovens Weekblad, 26 September 2018
Door Hannie Bettgens