Uit de pers

Visie nodig op toekomst van kerken

Parochiebestuur Christus Koning wil de H. Willibrorduskerk in Zeelst via Funda gaan verhuren. © archieffoto DCI Media

Mede door het artikel van Gerard Rooijakkers in het Eindhovens Dagblad van 12 januari jl. en de perikelen rondom de koster van Oerle is er plotseling een sterke stroming op gang gekomen ter bescherming van de kerkgebouwen in de Veldhovense kerkdorpen.

Gerard Rooijakkers: gemeente moet initiatief nemen
“In Veldhoven is kostbare tijd verloren gegaan, maar het is nog niet te laat voor een goed masterplan waarin de belangen van alle partijen een plek krijgen. De gemeente kan, moet zelfs het initiatief nemen tot het opstellen van zo’n integrale kerkenvisie. De provincie kan dat mede faciliteren. De Rijksdienst zal het toejuichen en inhoudelijk versterken.” Lees hier de ingezonden brief van Gerard Rooijakkers

Burgerinitiatief
De KBO afdeling Zeelst is gestart met een burgerinitiatief met als doel de gemeente te bewegen om te starten met een kerkenvisie, zoals aanbevolen door het bisdom, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor het ontwikkelen van zo’n visie is door de overheid een subsidie ter beschikking gesteld. Het Brabants Heemschut heeft er in een brief  ZSG op gewezen dat de gemeente Veldhoven deze subsidie niet heeft aangevraagd, en ook niet met een zo gewenste kerkenvisie komt. Lees hier de brief van Ergoedvereniging Heemschut aan gemeenten

Gezamenlijke aanpak
De drie heemkundekringen in Veldhoven: Zeelst Schrijft Geschiedenis, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Historisch Oerle steunen het door KBO-Zeelst genomen initiatief van harte. Samen met de KBO-afdelingen Heikant/Kelen, Meerveldhoven/d’Ekker, Oerle en Veldhoven/ Zonderwijk/ Look pleiten we in een brief aan B&W voor een breed gedragen Kerkenvisie voor heel Veldhoven.

Bescherm ons kerkelijk erfgoed. Teken de petitie.

Willibrorduskerk
Voor Zeelst in het bijzonder heeft de KBO afdeling Zeelst de gemeente ook verzocht de monumentale status van de Willibrorduskerk te erkennen. Niet alleen vanwege haar uiterlijke kenmerken, maar meer nog om de symbolische waarde, namelijk de betekenis voor de gemeenschap en haar plek in dorpskern van Zeelst.

Kort dag
Tot 15 februari 2021 is er nog één keer de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie uit het Gemeentefonds. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt € 25.000 tot € 75.000 (afhankelijk van het aantal gebouwen) ter beschikking. Daarmee kan het opstellen van een Kerkenvisie voor een groot deel worden uitbesteed. Als de gemeente Veldhoven hiervan gebruik wil maken, is er dus haast geboden.

Teken de petitie op kbo-zeelst.nl
Wij willen ons kerkelijk erfgoed beschermen. De gemeente Veldhoven moet in 2021 – samen met de inwoners van Veldhoven en de kerkelijke overheid – komen tot een breed gedragen ‘Kerkenvisie’. U kunt ons eenvoudig helpen door ook de petitie te tekenen op de website van KBO-Zeelst.

KBO
De Katholieke Bond van Ouderen is een belangenvereniging van senioren met afdelingen Zeelst, Oerle, Heikant/Kelen, Veldhoven/Zonderwijk/Look en Meerveldhoven/d’Ekker. Ze zijn onderdeel van KBO-Brabant dat met 125.000 leden één van de grootste landelijke seniorenverenigingen is. 1 op de 6 vijftigplussers in Brabant is lid van de KBO. De KBO-afdelingen in Veldhoven vertegenwoordigen met elkaar de Veldhovense ouderen in diverse belangengroeperingen, zoals de Provinciale en Landelijke Ouderenbonden en de Seniorenraad Veldhoven en is gesprekspartner bij Overheid en Gezondheidszorg.