Plaquette bij het borstbeeld in het Borghoutspark

Jan Borghouts was eerste commandant en mede oprichter van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard dat op 21 september 1944 in het bevrijdde Eindhoven werd opgericht. De eerste militairen werden gerekruteerd uit de verzetsmensen uit het bevrijde zuiden van Nederland.

Peter Zuid Kamp
In Zeelst bouwden de Duitsers een kamp voor hun militairen op het vliegveld Welschap. De gebouwen zagen er uit als woonhuizen, maar waren geconstrueerd als bunkers. Na de oorlog werd het kamp overgenomen door de Engelsen, de nieuwe gebruikers van het vliegveld. Na hun vertrek in 1956 ging het kamp over naar de Nederlandse luchtmacht. Jan Borghouts was staatssecretaris in het kabinet Cals toen hij in 1966 overleed na een kort ziekbed. Ter nagedachtenis aan hem kreeg het kamp op 18 maart 1967 zijn naam: het Peter Zuidkamp. Op de appelplaats werd een borstbeeld onthult door Prins Bernhard in het bijzijn van de weduwe Borghouts. Na opheffing van het kamp in 1977 uit bezuinigingsoverwegingen stond het kamp jarenlang leeg. De weduwe Borghouts wilde niet dat het borstbeeld daar onbeheerd bleef stand. Daarom is het verplaatst naar het oorlogsmuseum in Overloon, waar het nog altijd staat.

Borghoutspark
De bijzondere woningen in het kamp zijn per kavel verkocht aan particulieren in 1986. Door de grote inzet van de nieuwe bewoners is het voormalige kamp veranderd in een aantrekkelijke woonwijk. Het bleek niet mogelijk om het originele borstbeeld  weer terug te krijgen. Daarom is op initiatief van de bewoners en met medewerking van de maker van het borstbeeld Piet Killaars is een kopie gemaakt, die na de onthulling door de weduwe Borghouts sinds 1989 te bewonderen is op het centrale pleintje van het Borghoutspark.

Plaquette
Op 21 september 2019 is het 75 jaar geleden dat dat het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard werd opgericht. Daarom werd op 17 september 2019 op de granieten zuil onder het borstbeeld een plaquette geplaatst door de commandant van het regiment luitenant-kolonel Grijpstra en de zoon van Jan Borghouts, de voormalige commissaris van de koning van Noord Holland, Harry Borghouts.
Het detachement van de stoottroepen was daarna ook aanwezig op het Meiveld bij de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het bombardement van 17 september 1944.


Videoreportage van de onthulling van een plaquette bij het borstbeeld van Jan Borghouts (Peter Zuid) op 17 september 2019 door Omroep Veldhoven. Camera en montage door Martien Spiegels.