Brief Erfgoedvereniging Heemschut

Aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.
‘s-Hertogenbosch 16 november 2020

Mogelijkheid aanvragen budget voor opstellen Kerkenvisies tot feb. 2021

Geacht College, geacht raadslid,

Sinds januari 2019 bestaat de mogelijkheid financiële ondersteuning aan te vragen voor het ontwikkelen van een visie op het religieus erfgoed (“Kerkenvisie”) in uw gemeente. Inmiddels wordt er in 139 gemeenten al strategisch nagedacht over een duurzame toekomst voor meer dan de helft van de ruim 7.000 kerkgebouwen in Nederland. In Noord-Brabant betreft het 30 van de 62 gemeenten.

Uw gemeente heeft nog niet kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van deze regeling. Tot februari 2021 kunt u nog aangeven gebruik te willen maken van de regeling. Via het gemeentefonds is een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het faciliteren van het proces een kerkenvisie op te stellen. Toekenningen zullen dan in de mei-circulaire 2021 bekend gemaakt worden.

Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich met vrijwilligers landelijk in voor de bescherming en het behoud van erfgoed, zowel van gebouwen als cultuurlandschappen en stads- en dorpsgezichten. Ze is dan ook een van de samenwerkingspartners in het landelijke programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit programma stimuleert en faciliteert gemeenten om samen met betrokkenen een gedragen kerkenvisie op te stellen voor het totale kerken bestand.

Het sluiten van kerkgebouwen betekent niet per definitie het verlies van het gebouw zelf, want het zijn vaak beschermde gebouwen of gebouwen die gekoesterd worden door de gemeenschap. Gemeenten bepalen zelf hoe hun kerkenvisie er uit komt te zien. De vorm is vrij. Door met betrokkenen de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden van de kerkgebouwen nu en in de toekomst, kan de visie een gedragen onderdeel worden van de omgevingsvisie. De commissie Noord-Brabant van erfgoedvereniging Heemschut kan u indien mogelijk hierin adviseren. Het eerste advies is de financiële ondersteuning daadwerkelijk aan te vragen nu het nog mogelijk is, in elk geval vóór 1 februari 2021. Daarmee creëert u de nodige financiële ruimte voor de ontwikkeling van de Kerkenvisie voor uw gemeente.

Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Noord-Brabant
Projectgroep Kerkenvisie

noord-brabant@heemschut.nl

getekend, secretaris Ad Spanjers