Oude films

Wij komme van Zilst
Het Zilster Volkslied. Geschreven door Piet Rijkers. En uitgevoerd door Santé en De Zeelster Kapel.

Bevrijding Zeelst
Op 19 september 1944 rijden Engelse tanks Zeelst binnen. Op de filmbeelden van die intocht is echter geen enthousiast onthaal te zien. Iedereen in Zeelst is nog helemaal in rouw vanwege de slachtoffers van het bombardement twee dagen ervoor.

Zeelst in 1967 – Wandeling, deel 1
Het dagelijkse leven in Zeelst in 1967. Op film vastgelegd door J.W.L. Adolfs met een wandeling door de straten en een bezoekje aan het Patronaat.

Zeelst in 1967 – Wandeling, deel 2
Het dagelijkse leven in Zeelst in 1967. Op film vastgelegd door J.W.L. Adolfs met een wandeling door de straten en een bezoekje aan de speeltuin aan de Broekweg.

Zeelst in 1967 – Wandeling, deel 3
Het dagelijkse leven in Zeelst in 1967. Op film vastgelegd door J.W.L. Adolfs met een wandeling door de Kruisstraat (inclusief een kijkje in de Boerenleenbank), Heistraat, Polderstraat en Linde.

Zeelst in 1967 – Op school
Een kijkje op de speelplaatsen van de Zeelster kleuter-, meisjes- en jongensschool in 1967. Inclusief surveillerende juffen, nonnen en meesters.

Zeelst in 1953 – Arbeid en vermaak
Melkboer Kuijpers, slager Piet van Eeten, Peerke van de Ven, dokter Janssen, koster Scheepers, personeel Duc George Sigaren, jeugd op straat, oude van dagen, poppenkast met Nabben en De Wit.

Zeelst in 1953 – Sport en verenigingsleven
Volleybal bij het Patronaat, Sportdag Katholieke Plattelands Jongeren, Korfbal bij het Patronaat, Muziekgezelschap V.K.A.J.

Zeelst in 1953 – Voetbal, verkenners en sportdag KPJ
Voetbalvereniging UNA in uit- en thuiswedstrijd, Verkenners scoutinggroep Sint Aloysius, sportdag KPJ: piramide gymnastiek, hardlopen, volleybal.

Zeelst in 1953 – Kerkgang en kleuterschool
Naar de kerk, in zondagse kledij, al of niet op de fiets. In de kleuterschool van het klooster.

Zeelst in 1954 – VKAJ naar Lourdes 
Vrouwen Katholieke Arbeiders Jeugd op reis naar Lourdes, VKAJ-werkplekken: Duc George en Velasques sigarenfabrieken, wasserij De Groof, VKAJ kraamzorg en administratie

Wie staan er op de film?
Van veel mensen die op deze films voorkomen hebben we de naam niet. Natuurlijk willen we die graag weten, maar ook zijn we op zoek naar de plaatsen en gebeurtenissen die te zien zijn. We kunnen deze gegevens dan als ondertiteling of ingesproken tekst toevoegen. De waarde van de films wordt daardoor voor iedereen groter.

Heeft u ook oude films over Zeelst?
Uiteraard zijn wij erg geïnteresseerd in filmmateriaal dat over of door Zeelstenaren is gemaakt. Je zou kunnen denken dat alleen bijzondere gebeurtenissen van belang zijn, maar niets is minder waar. Films met ‘alleen maar wat mensen’, zonder dat het een speciale gebeurtenis betreft zijn vaak zeker zo waardevol. Oude huizen en straten, die (toevallig) te zien zijn geven ook veel informatie. Alles wordt op den duur oud, dus denk niet te snel dat het van een te recente datum is.

Heeft u iets voor ons?
Laat het ons weten via onze e-mail of kom op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur langs in ons documentatiecentrum De Hooizolder in museum ‘t Slot. We maken dan een digitale kopie en brengen uw film snel bij u terug.
Op de eerste zaterdag van de maand worden oude films getoond in de recreatiezaal van Huize Sele aan de Blaarthemseweg tussen 14.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken, mee te helpen om namen op te sporen of nog onbekende films te laten zien.