Zeelst kort na de oorlog

Zeelst in de jaren na de oorlog

In deze reeks artikelen kijken Zeelstenaren terug op hun dorp van ‘toen’. Vanuit eigen waarneming en beleving. Het is het Zeelst van net na de tweede wereldoorlog. Sinds 1921 opgegaan in de gemeente Veldhoven, was het nog steeds een dorp met een sterk karakter en eigen identiteit. Het Zeelst van onder meer Pastoor B. van Welie, dat van veldwachter Piet de Jong met zijn zijspan en van Frans Bazelmans ‘de Lord’, eind veertiger, de vijftiger en het begin van de zestiger jaren…